Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε συσκευασίες πρακτικές στη χρήση και κατάλληλες για να παρέχουν τα προϊόντα προς τον καταναλωτή αναλλοίωτα μέχρι την στιγμή που θα ανοιχτούν.
Μετά από το άνοιγμα είναι σε θέση να ξανακλείσουν ερμητικά,με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα προφυλάσονται σε στεγανό περιβάλλον.
Διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά ώστε να είναι κατάλληλες για συσκευασία τροφίμων.

30 γρ.

50 γρ.